Thomas Heyerdahl / Odyssey

The fourth studio album from Thomas Heyerdahl on the Bird Sounds label.

~ LP 12” Vinyl Sleeve